ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις στο εργαστήριο συστημάτων μικροϋπολογιστών, θα γίνουν την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Οι ερωτήσεις στο προφορικό μέρος της εξέτασης ακολουθούν: