Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος – Δεύτερη πρόοδος, Τελική εξέταση

Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος – Δεύτερη πρόοδος, Τελική εξέταση

Την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016, στην αίθουσα 207 στο κτίριο της βιβλιοθήκης, θα διεξαχθεί η δεύτερη πρόοδος και η τελική εξέταση για το εργαστήριο του μαθήματος «Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος». Οι φοιτητές που έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν στην Τελική Πρόοδο καλούνται να προσέλθουν σε όποιο από τα παρακάτω Τμήματα επιθυμούν, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να προσέλθουν στις ώρες των Τμημάτων τους.

Τετάρτη 12:00-14:00
Τετάρτη 14:00-16:00