Βαθμολογία Εξετάσεων Προόδου Εργαστηρίου «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός»

Βαθμολογία Εξετάσεων Προόδου Εργαστηρίου «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός»

Ανακοινώνεται ότι η βαθμολογία των εξετάσεων προόδου του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός», είναι διαθέσιμη στο:
courses.cs.ihu.gr/StudentWebApp

Για οποιαδήποτε απορία ή ένσταση, επικοινωνήστε με το διδάσκοντα, στο email:
g_tsimperidis@yahoo.gr