Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού: Ανακοίνωση για Διάλεξη στις 7/1/2020 – Παρουσίαση Εργασιών

Ανακοινώνεται πως την Τρίτη 7/1/2020 το μάθημα θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
Οι εργασίες θα παρουσιαστούν, όπως έχει προγραμματιστεί, την Τρίτη 14/1/2020.
Ο διδάσκων