Θεωρίες μαθημάτων «Δίκτυα Υπολογιστών» και «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών»

Οι θεωρίες των μαθημάτων που είναι προγραμματισμένες για τις 6/11 και 7/11 αναβάλλονται λόγω απουσίας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση τους θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
Κ.Ράντος