ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 8 ΝΕΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 9.30 ΕΩς 13.30
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ