Τεχνολογία Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές – Παρουσίαση Εργασιών

Τεχνολογία Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές – Παρουσίαση Εργασιών

Ανακοινώνεται ότι οι εργασίες που έχουν εκπονηθεί από ομάδες φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος «Τεχνολογία Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές» θα εκτεθούν από τους συμφοιτητές σας στο χώρο μεταξύ της γραμματείας και του κυλικείου σήμερα Πέμπτη 11/1/2018 από τις 17:30 έως τις 19:30. Όσοι από εσάς επισκεφτείτε την έκθεση θα διαπιστώσετε στα έργα αυτά τη δυνατότητα του συνδυασμού των γνώσεων που αποκτάτε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας από διαφορετικά πεδία γνώσης (όπως η Τεχνολογία Λογισμικού, τα Ενσωματωμένα  Συστήματα, κ.τ.λ.) για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου προϊόντος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος