Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Εργαστήριο Τελική Εξέταση

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Εργαστήριο Τελική Εξέταση

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου, για τους φοιτητές που είχαν παρακολουθήσει το εργαστήριο σε περασμένο εξάμηνο και επέλεξαν να εξεταστούν μόνο με τελική εξέταση, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018, από τις 9:00 μέχρι τις 11:00 στις αίθουσες 207, 208 του κτιρίου της βιβλιοθήκης.

Δρ. Β. Μαρδύρης