Σήματα και Συστήματα – Εργαστήριο

Η εξέταση του εργαστηρίου Σήματα και Συστήματα για όλους τους φοιτητές, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11/6/2021 και ώρα 16:00, μέσω moodle, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τις 20 Μαΐου, εδώ .

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην εξέταση, θα πρέπει να μου αποστείλετε από το ιδρυματικό σας e-mail, (στο e-mail μου) συμπληρωμένο ΟΡΘΑ το έγγραφο συναίνεσης ως την προηγούμενη (δηλαδή την Πέμπτη 10/6/2021 και ώρα 16:00).
Το θέμα (subject) του εν λόγω e-mail, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να είναι ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ “Εξετάσεις Εργαστηρίου Σ&Σ”, ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη ανεύρεση και κατάταξή του.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή διαφορετικού θέματος ή μη ορθής συμπλήρωσης του εν λόγω εγγράφου, αποκλείεστε από τις εξετάσεις του εργαστηρίου.

Ο Διδάσκων,
Ανδρέας Σοϊλεμές