Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Εργαστήριο

Η εξέταση του εργαστηρίου Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για όλους τους φοιτητές, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 10/6/2021 και ώρα 16:00, προφορικά.

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην εξέταση, θα πρέπει να μου αποστείλετε από το ιδρυματικό σας e-mail, (στο e-mail μου) συμπληρωμένο ΟΡΘΑ το έγγραφο συναίνεσης ως την προηγούμενη (δηλαδή την Τετάρτη 9/6/2021 και ώρα 16:00).
Το θέμα (subject) του εν λόγω e-mail, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να είναι ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ “Εξετάσεις Εργαστηρίου ΣΑΕ”, ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη ανεύρεση και κατάταξή του.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή διαφορετικού θέματος ή μη ορθής συμπλήρωσης του εν λόγω εγγράφου, αποκλείεστε από τις εξετάσεις του εργαστηρίου.

Η εξέταση θα γίνει σε δύο ομάδες:
Ομάδα Α: 16:00 .. 16:50
Ομάδα Β: 17:00 .. 17:50
Το πρόγραμμα θα καταρτιστεί με τη λήξη της διορίας υποβολής ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν τυχόν προτιμήσεις που θα συμπεριλαμβάνονται στο e-mail του εγγράφου συναίνεσης. Η ομάδα κατάταξης θα κοινοποιηθεί προσωπικά μέσω e-mail.

Την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει:
(α) Να έχετε εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία:
• του υπολογιστή σας,
• της πλατφόρμας zoom
• τη δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείων από το chat του zoom.
• τη δυνατότητα διαμοιρασμού ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ της οθόνης σας μέσω zoom
• της κάμερας,
• του μικροφώνου,
• του προγράμματος Scilab και
• τη δυνατότητα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων (Spreadsheets) με επέκταση xls, xlsx με οποιοδήποτε πρόγραμμα (Microsoft Excel, LibreOffice Calc κλπ)
(β) Να έχετε εξασφαλίσει την απουσία άλλων ατόμων από το χώρο όπου βρίσκεστε και την απαιτούμενη ησυχία ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αδιατάρακτης και απρόσκοπτης εξέτασης για εσάς και τους συναδέλφους σας.
(γ) Να έχετε μπει με το επώνυμό σας, το όνομά σας (γραμμένα με ελληνικούς χαρακτήρες) και το ΑΕΜ σας σαν όνομα στο zoom.
(δ) Να ονοματίσετε οποιοδήποτε έγγραφο σας ζητηθεί με το επώνυμό σας (γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες) και το ΑΕΜ σας.

Ο Διδάσκων,
Ανδρέας Σοϊλεμές