Εξέταση Ενσ. Συσ. και Προηγμένες Εφ. Ψηφ. Σχεδίασης

Η σημερινή εξέταση, 28-06-2024, της θεωρίας των μαθημάτων Ενσ. Συσ. και Προηγμένες Εφ. Ψηφ. Σχεδίασης θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Μικροεπεξεργαστών.