«Εφαρμοσμένη Στατιστική» – Αλλαγή Ώρας Μαθήματος

«Εφαρμοσμένη Στατιστική» – Αλλαγή Ώρας Μαθήματος

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 04/06/2021, το μάθημα θα ξεκινήσει στις 09:30, αντί στις 10:00