Σήματα και Συστήματα – Απουσίες Εργαστηρίου & Δηλώσεις Συναίνεσης

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί από τη σχετική ανακοίνωση, στο Moodle του μαθήματος είναι ανηρτημένες οι απουσίες σας. Δεδομένου ότι δεν υπήρξαν αντιρρήσεις, η καταγραφή των παρουσιών θεωρείται οριστική και αμετάκλητη.
Επιπλέον, στο ίδιο έγγραφο καταγράφεται περιοδικά η λήψη του εγγράφου συναίνεσης, που όπως έχει ανακοινωθεί εδώ, είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις. Με τον τρόπο αυτό έχετε, αν θέλετε, τη δυνατότητα να ελέγξετε αν το εν λόγω έγγραφο έχει ληφθεί.

Ο διδάσκων
Ανδρέας Σοϊλεμές