Πτυχιακές εργασίες

Πτυχιακές εργασίες

Δίνονται 3 πτυχιακές εργασίες στα ακόλουθα θέματα:

Θέμα: Παρουσίαση και εφαρμογή του Web Cryptography API
Περιλαμβάνει την ανάλυση και παρουσίαση του web Cryptography API (https://www.w3.org/TR/WebCryptoAPI/ ) καθώς και μια εφαρμογή του σε java ή Android.

Θέμα : Speech Synthesizers
Συγκριτική μελέτη των speech Synthesizers συμπεριλαμβανομένων των Ελληνικών. Περιλαμβάνει εφαρμογές σε Java ή Android.

Θέμα : Voice Recognition
Συγκριτική μελέτη των συστημάτων αναγνώρισης φωνής. Περιλαμβάνει εφαρμογές σε Java ή Android.

Οι ενδιαφερόμενοι ας επικοινωνήσουν στην διεύθυνση lmous@teiemt.gr