Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου – Εξέταση Εργαστηρίου

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1/6 ως εξής:
Ε1: 09:00-10:00
Ε2: 10:00-11:00
Ε3: 11:00-12:00
Τελική: 12:00-13:00
Κ.Ράντος