Προτεινόμενες πτυχιακές

Οι παρακάτω πτυχιακές αφορούν προγραμματιστική δουλειά, κάπως προηγμένου επιπέδου.

1. Διασύνδεση Julia με Java Plotting

H Julia είναι μια σύγχρονη γλώσσα για επιστημονικό προγραμματισμό που ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες compilation.
Ομως, προς το παρόν, δεν έχει κάποιο standard πλαίσιο για plotting στην βασική γλώσσα, χρειάζεται δηλαδή εγκατάσταση εξωτερικών πακέτων για plotting.

Στόχος της πτυχιακής είναι η εργασία γύρω από το πλαίσιο που άρχισα στο project

https://github.com/sterglee/JuliaPlottingWithJava

που επιτρέπει σε Julia κώδικα να καλεί τις plotting ρουτίνες της ScalaLab που είναι σε Java.


2. Υλοποίηση του interface της ScalaLab σε JavaFX

Η πτυχιακή αυτή είναι στο πλαίσιο της εργασίας που άρχισα στο project

https://github.com/sterglee/fxScalaLab

και αφορά την υλοποίηση του user interface της ScalaLab σε JavaFX.

Στέργιος Παπαδημητρίου
email: sterg@teiemt.gr