Εξετάσεις του μαθήματος «Τεχνολογια Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές»

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19/9 στην Α1 και κύκλο Π5.
Κ.Ράντος