Προγραμματισμένη αναβολή μαθήματος Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων την 4/05/2018

Λόγω παρουσίασης του διδάσκοντα σε ερευνητικό πρόγραμμα, αναβάλεται το μάθημα θεωρίας του μαθήματος Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων την Παρασκευή 04/05/2018.
Η αναπλήρωσή του μαθήματος, θα γίνει τμηματικά κάνοντας τις επόμενες δύο εβδομάδες (11/5/2018 και 18/05/2018) από μία επιπρόσθετη ώρα.