Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Πτυχιακών Νοέμβριος 2018

Διάρκεια κάθε παρουσίασης, 30 min.

No1
Τίτλος πτυχιακής Διαδικτυακή Υπηρεσία Προώθησης Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων
Επιβλέπων: Ελευθέριος Μωυσιάδης

Ημέρα παρουσίασης: Τέταρτη 14 Νοεμβρίου 2018
Ώρα παρουσίασης: Επικοινωνία με κ Μωυσιάδη
Αίθουσα παρουσίασης: Επικοινωνία με κ Μωυσιάδη

No2
Τίτλος πτυχιακής: Εφαρμογή Διαχείρισης Φαρμακείου
Επιβλέπων: Ελευθέριος Μωυσιάδης

Ημέρα παρουσίασης: Τέταρτη 14 Νοεμβρίου 2018
Ώρα παρουσίασης: Επικοινωνία με κ Μωυσιάδη
Αίθουσα παρουσίασης: Επικοινωνία με κ Μωυσιάδη

No3
Τίτλος πτυχιακής: Έλεγχος βηματικού και DC κινητήρα με μικροελεγκτή Arduino μέσω Matlab. Τίτλος πτυχιακής(αγγλικά): Stepper and DC motor control with Arduino microcontroller via Matlab.
Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ.Ελένη Βροχίδου και επιτροπή: Μιχαήλ Μανιός, Χρήστος Λυτρίδης.

Ημέρα παρουσίασης: Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018
Ώρα παρουσίασης: 9:00 π.μ
Αίθουσα παρουσίασης: εργαστήριο ΑΜΑ

No4
Τίτλος πτυχιακής: «Σχεδιασμός εφαρμογής Android για αναγνώριση κωδικών ΦΕΚ και Νόμων με χρήση OCR»
Επιβλέπων Καθηγητής : Χρήστος Λυτρίδης και επιτροπή: A Τσινακος, Ι Καζανίδης.

Ημέρα παρουσίασης: Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018
Ώρα παρουσίασης: 13:00
Αίθουσα παρουσίασης: εργαστήριο ΑΕΤΜΑ