Πρόοδος Εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη»

Όσοι/ες παρακολουθούν εργαστηριακό τμήμα κάθε Τετάρτη θα εξεταστούν την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 16:00 – 17:00 στην αίθουσα Α1. Εναλλακτικά, μπορούν να εξεταστούν 17:00 – 18:00 την ίδια μέρα στην ίδια αίθουσα.

Όσοι/ες παρακολουθούν εργαστηριακό τμήμα κάθε Παρασκευή θα εξεταστούν την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 14:00 – 15:00 στην αίθουσα Α1. Εναλλακτικά, μπορούν να εξεταστούν 15:00 – 16:00 την ίδια μέρα στην ίδια αίθουσα.

Ο Διδάσκων Καθηγητής Δρ. Βασ. Καμπουρλάζος