Πρακτική άσκηση στο Νομό Δράμας

Διαθέτω μία ατομική επιχείρηση στη Δράμα και ενδιαφέρομαι για την εύρεση ενός φοιτητή, κάτοικο Δράμας, για την εκπόνηση της πρακτικής του.
Η επιχείρηση μου ασχολείται με διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως δημιουργία – διαχείριση ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων, διαχείριση λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακή διαφήμιση και άλλα.unnamed