«Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ», Αλλαγή Αίθουσας

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ» της Παρασκευής 23/11/2018, θα διεξαχθεί στην αίθουσα Τηλεματικής, αντί της αίθουσας Α2.
Η ώρα διεξαγωγής παραμένει η ίδια, 18:00.