Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Εξέταση

Η προφορική εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση» θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων την 10/7/2020.
Η εξέταση θα γίνει με τη χρήση του GoogleMeet μέσω του συνδέσμου και με βάση το πρόγραμμα.