ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) – Κανόνες Διεξαγωγής Εξετάσεων

Οι κανόνες της εξέτασης του μαθήματος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ)» που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως στις 7 Ιουλίου 2020 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.cs.ihu.gr στην ενότητα «ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ».