Εξέταση Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Καλούνται οι φοιτητές από τις ομάδες που έχουν ανακοινωθεί στην ασύγχρονη προς παρουσίαση-εξέταση να συνδεθούν στο εικονικό δωμάτιο εξέτασης την Τετάρτη 1η Ιουλίου 10.00πμ σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εξέταση δείτε την σχετική ανακοίνωση στην σελίδα του μαθήματος στην ασύγχρονη.
Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να στείλετε email στον διδάσκοντα στο kazanidis@teiemt.gr