ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ και Διδασκαλιας Πληροφορικης

Στο Moodle Μαθήματος έχει ανακοινωθεί το LINK υποβολής εργασιων.

Η ημερομηνία παραδωσης θα είναι η ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στο προγραμμα εξετάσεων και η προθεσμία υποβολής θα λήγει την ώρα που λήγει η εξέταση του Μαθήματος