ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ__ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ__ΙΟΥΝΙΟΣ_2021

Οι φοιτητές που θα πάρουν μέρος στην τελική εξέταση του εργαστηρίου, θα πρέπει να το δηλώσουν υποχρεωτικά στην πλατφόρμα courses (στην ομάδα ‘Τελική Εξέταση’), μέχρι την Τετάρτη 09/6/2021.
Η τελική του εργαστηρίου θα γίνει την Πέμπτη 10/6/2021 και ώρα 18:40 μέσω της πλατφόρμας zoom και θα είναι τύπου ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Την ύλη του εργαστηρίου (είναι οι ερωτήσεις στο τέλος κάθε εργαστηριακής άσκησης), τον σύνδεσμο, καθώς και τον κωδικό πρόσβασης για την σύνδεση σας στην πλατφόρμα zoom, θα τα βρείτε στην Ασύγχρονη. ( Σύνδεσμος και κωδικός θα αναρτηθούν λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης και όλες οι λεπτομέρειες αμέσως μετά την σύνδεση σας).
Στις 18:30 η πλατφόρμα zoom θα κλειδώσει.