Σήματα και Συστήματα – Εργαστήριο

Την Τρίτη 1/6/2021 και την Παρασκευή 4/6/2021 θα γίνει επανάληψη των ασκήσεων του εργαστηρίου και αναπλήρωση της 1ης άσκησης για όσους την έχασαν.
Η συμμετοχή στην επανάληψη είναι προαιρετική.

Ο Διδάσκων,
Ανδρέας Σοϊλεμές