Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών

Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών

Παρακαλώ δείτε την προκήρυξη πέντε (5) Υποτροφιών από την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ καθώς και σχετικό Δελτίο Τύπου.