ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Δίνεται παράταση της διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές μέχρι και την Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2018.