Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση – Εξέταση Σεπτεμβρίου 2021

Η εξέταση της Ηλεκτρονικής Επιχειρισιακής Δράσης θα γίνει κανονικά την 1/9/2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα, στον σύνδεσμο ZOOM https://zoom.us/j/93712879684 στον οποίο λαμβάναν χώρα και τα μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.