Φοιτητές για 10ωρη απασχόληση

Φοιτητές για 10ωρη απασχόληση

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής θα προσλάβει 3 σπουδαστές 10ωρης (εβδομαδιαία) απασχόλησης για απασχόληση στο τμήμα, στο εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με Μηχανές (ΑΜΑ) και στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), αντίστοιχα. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτηση στην διεύθυνση lmous@teiemt.gr μέχρι 04/2/2019. Αίτηση δικαιούνται να υποβάλλουν οι σπουδαστές που βρίσκονται κατά το εαρινό 2019 στο 4ο εξάμηνο σπουδών και πάνω. Στην αίτηση να συμπεριλαμβάνονται οι διδακτικές μονάδες και ο μέσος όρος της βαθμολογίας. Η αίτηση να αποσταλεί με mail με θέμα «10ωρη απασχόληση 2019″.