ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ-ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Όποιος φοιτητής θέλει να δει την όλη του πορεία (αξιολόγηση από: εργασίες, tests, τελική, παρουσίες κ.τ.λ.) κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, θα γίνεται δεκτός στο γραφείο μου την Τρίτη 29/1/19 και ώρες 12:30 μέχρι 14:00