Εξετάσεις Θεωρίας “Ηλεκτρονικά Κυκλώματα”

Οι εξετάσεις της Θεωρίας του μαθήματος Ηλεκτρονικά Κυκλώματα, θα διενεργηθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων,την Παρασκευή 18/9/2020 από τις 14:00 ως τις 21:00.

Η εξεταστέα ύλη θα είναι οι σημειώσεις που έχει αναρτήσει ο κος Παχίδης και τις οποίες έχετε διδαχθεί.
Η ιστοσελίδα του μαθήματος είναι η: Σελίδα Μαθήματος και περιλαμβάνει Θεωρία και Θέματα παρελθόντων ετών.

Αρχικά (στις 14:00), θα διενεργηθούν οι εξετάσεις μέσω της πλατφόρμας Moodle.

Στη συνέχεια, οι φοιτητές θα παραλάβουν ενημερωτικό e-mail. Σε περίπτωση που δε λάβουν το ενημερωτικό e-mail ως τις 15:30, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μου στο asoilemes@gmail.com. Το ενημερωτικό e-mail θα τους πληροφορεί αν είναι επιτυχόντες ή όχι. Στους επιτυχόντες, θα κοινοποιείται επίσης το link του Google Meet και η ώρα προφορικής εξέτασης, η οποία θα γίνει σε ομάδες των 5 έως 9 ατόμων. Κατά τη φάση της προφορικής εξέτασης, η κάμερα και το μικρόφωνο θα πρέπει να είναι ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, ενώ θα πρέπει είναι άμεσα διαθέσιμη προς επίδειξη η ακαδημαϊκή ταυτότητα. Επιπλέον, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν προνοήσει να απομονώσουν τυχόν θορύβους που θα μπορούσαν να διαταράξουν την εξεταστική διαδικασία.

Διευκρινίζονται τα εξής:
(α) Τόσο στην πλατφόρμα Moodle, όσο και στην πλατφόρμα Google Meet, οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ιδρυματικό τους e-mail και το ονοματεπώνυμο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Ονοματεπώνυμα ή/και e-mail που δε μπορούν να ταυτοποιηθούν θα αποκλείονται.
(β) Αν κάποιος φοιτητής προσπαθήσει να παρεμβληθεί, χωρίς να έχει προσκληθεί, στη διαδικασία της προφορικής εξέτασης, παρακωλύοντάς την, θα αποκλείεται αυτόματα.

Καλή επιτυχία