Εξεταστική – Επικαιροποίηση Ιδρυματικών E-mail Φοιτητών

Αγαπητοί Φοιτητές του Τμήματος,

–> Το μήνυμα αυτό αφορά του φοιτητές που δεν είχαν κάνει Επικαιροποίηση του Ιδρυματικού τους E-mail σε αντίστοιχη ανακοίνωση που είχε αναρτηθεί τον Ιούνιο.

Για την ομαλή εκτέλεση της (εξ” αποστάσεως) εξεταστικής διαδικασίας θα πρέπει κατά την επικοινωνία σας με τους καθηγητές σας να χρησιμοποιείτε από δώ και στο εξής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τον ιδρυματικό λογαριασμό e-mail που ήδη έχετε. Αν κάποιος φοιτητής δεν χρησιμοποιήσει το ιδρυματικό του e-mail κατά την περίοδο των εξετάσεων ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα ταυτοποίησης του φοιτητή και να αποκλειστεί από την εξέταση κάποιων μαθημάτων. Όπως σας έχω ενημερώσει ήδη από το 1ο εξάμηνο θα έπρεπε ήδη να χρησιμοποιείτε μόνο τους ιδρυματικούς λογαριασμούς e-mail ( xxxxxxx@teiemt.gr ).

Για να αποφευχθούν λοιπόν προβλήματα οφείλει κάθε φοιτητής του τμήματος να κάνει τα εξής:

Α. Να δοκιμάσει αν μπορεί να συνδεθεί στο gmail δίνοντας στη φόρμα σύνδεσης τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμό του:

όνομα χρήστη ή username: π.χ. xxxx@teiemt.gr

και κωδικό (password): Τον επίσημο κωδικό που έχετε στο ίδρυμα.

Αν κάποιος φοιτητής δεν μπορεί να συνδεθεί θα μου αποστείλει e-mail για να διορθώσουμε το πρόβλημα. Στο αίτημα του προβλήματος θα πρέπει να μου κοινοποιήσει το AEM, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ USERNAME.

B. Εφόσον συνδεθείτε με επιτυχία και εξασφαλίσετε ότι ο ιδρυματικός λογαριασμός λειτουργεί κανονικά” στην συνέχεια θα μπείτε στην ασύγχρονη εκπαίδευση (moodle.dcie.teiemt.gr) που χρησιμοποιείτε, και (πανω δεξιά) θα επιλέξετε το Προφίλ σας–>Επεξεργασία και θα βάλετε στο πεδίο της φόρμας email: το ιδρυματικό σας e-mail (xxxx.teiemt.gr) και αποθήκευση (έχει κουμπί στο κάτω μέρος της σελίδας). Αποσυνδεθείτε και επανασυνδεθείτε για να επιβεβαιώσετε πως το moodle έχει δεχτεί την αλλαγή που κάνατε.

ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα θα μου αποστείλετε e-mail στο

vtsouk@cs.ihu.gr

Γ. Παρακαλώ πολύ να έχετε ολοκληρώσει την επικαιροποίηση του e-mail σας (A και Β) το αργότερο μέχρι την Κυριακή 30/8 για να μη δημιουρηγθούν κωλύματα στην εξεταστική διαδικασία.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Τσουκαλάς