Εξετάσεις Θεωρίας του μαθήματος “Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου”

Οι εξετάσεις της Θεωρίας του μαθήματος Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, θα διενεργηθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, τη Δευτέρα 14/9/2020 από τις 15:30 ως τις 21:00.

Αρχικά (στις 15:30), θα διενεργηθούν οι εξετάσεις μέσω της πλατφόρμας Moodle.

Στη συνέχεια, οι φοιτητές θα παραλάβουν ενημερωτικό e-mail. Σε περίπτωση που δε λάβουν το ενημερωτικό e-mail ως τις 17:00, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μου στο asoilemes@gmail.com. Το ενημερωτικό e-mail θα τους πληροφορεί αν είναι επιτυχόντες ή όχι. Στους επιτυχόντες, θα κοινοποιείται επίσης το link του Google Meet και η ώρα προφορικής εξέτασης, η οποία θα γίνει σε ομάδες των 5 έως 9 ατόμων. Κατά τη φάση της προφορικής εξέτασης, η κάμερα και το μικρόφωνο θα πρέπει να είναι ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, ενώ θα πρέπει είναι άμεσα διαθέσιμη προς επίδειξη η ακαδημαϊκή ταυτότητα. Επιπλέον, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν προνοήσει να απομονώσουν τυχόν θορύβους που θα μπορούσαν να διαταράξουν την εξεταστική διαδικασία.

Διευκρινίζονται τα εξής:
(α) Τόσο στην πλατφόρμα Moodle, όσο και στην πλατφόρμα Google Meet, οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ιδρυματικό τους e-mail και το ονοματεπώνυμο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Ονοματεπώνυμα ή/και e-mail που δε μπορούν να ταυτοποιηθούν θα αποκλείονται.
(β) Αν κάποιος φοιτητής προσπαθήσει να παρεμβληθεί, χωρίς να έχει προσκληθεί, στη διαδικασία της προφορικής εξέτασης, παρακωλύοντάς την, θα αποκλείεται αυτόματα.

Καλή επιτυχία