Δοκιμαστική εξέταση «Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες»

Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 του μαθήματος «Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες» ότι την Τετάρτη 09/09/2020 στις 20:30 θα γίνει δοκιμαστική εξέταση όπου θα δούμε δοκιμαστικές ερωτήσεις στο Moodle ώστε να εξοικειωθείτε με την διαδικασία των εξετάσεων και να λυθούν εγκαίρως τυχόν τεχνικά θέματα που θα προκύψουν. Καλούνται ΟΛΟΙ οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις να συνδεθούν στην δοκιμαστική εξέταση ώστε να έχουν πλήρη γνώση της διαδικασίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δοκιμαστική εξέταση μπορείτε να δείτε στην αντίστοιχη ανακοίνωση στο φόρουμ ανακοινώσεων εδώ. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε συναινέσει στην εξεταστική διαδικασία σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί.