Εξετάσεις στον Προγραμματισμό Διεπαφής Χρήστη

Εξετάσεις στον Προγραμματισμό Διεπαφής Χρήστη

Όσοι σπουδαστές επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα «Προγραμματισμός διεπαφής Χρήστη», να προσέλθουν την Πέμπτη 8/06/2017 και ώρα 10:00 πμ στο εργαστήριο ΕΠΥΣ. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την εργασία τους (σε φλασάκι είτε στο διαδίκτυο).
Οι σπουδαστές που βρίσκονται στο πτυχίο, διαμένουν εκτός Καβάλας και αδυνατούν να παραβρεθούν θα εξεταστούν μέσω skype. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία να αποστείλουν mail στις διευθύνσεις lmous@teiemt.gr και alxpapanikolaou@gmail.com με θέμα «ΠΔΧ Εαρ17 skype». Στο περιεχόμενο του mail θα πρέπει να υπάρχει το ονοματεπώνυμο και το όνομα skype του σπουδαστή και ο λόγος για τον οποίο δεν παραβρέθηκαν στην δια ζώσης εξέταση.
Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης μέσω email της εργασίας παραμένει όπως καθορίστηκε σε προηγούμενη ανακοίνωση.