Εργαστήριο «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση» – Τελική Εξέταση

Εργαστήριο «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση» – Τελική Εξέταση

Παρακαλούνται οι φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων που επιθυμούν να εξεταστούν στην τελική εξέταση του εργαστηρίου να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 29/05 στην Φόρμα. Η ημερομηνία εξέτασης θα γνωστοποιηθεί σε επόμενη ανακοίνωση μετά το πέρας των δηλώσεων.

Ό Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας