ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2016 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΛΟΥΝ ΕΩΣ 3O ΑΠΡΙΛΙΟΥ MAIL

EMAIL: tsinakos@teiemt.gr
Subject : PTYX

ΜΕ ΤΟ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ.