Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Θεωρία

Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Θεωρία

Το μάθημα της θεωρίας την Παρασκευή 15/4 θα ξεκινήσει στις 13:00 στην Α2, λόγω υπηρεσιακής δουλειάς του διδάσκοντα.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας