Πιστοποιητικό ΠΑΓΕΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πιστοποιητικό ΠΑΓΕΕΣ

Ανακοινώνεται οτι το Πτυχίο ΠΑΓΕΕΣ θα διεξαχθεί για το έτος 2016 στις 28-5-2016. Η μορφή θα είναι η ίδια με τις προηγούμενες χρονιές και παλιά θέματα υπάρχουν στη διεύθυνση: http://folapec.teikav.edu.gr
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 6/4/2016 έως 10/5/2016 στην αίθουσα ΧΒΔ16 κάθε Τρίτη 11.30-12.30 και Πέμπτη 9.15-10.45.

Η οργανωτική Επιτροπή