Εξέταση μαθήματος «Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος»

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα «Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος» να συμβουλευτούν τις οδηγίες εξέτασης που είναι αναρτημένες στη σελίδα του μαθήματος στο σύστημα eclass.