Εξέταση του μαθήματος «Υπολογιστικά Συστήματα Νανοτεχνολογίας»

Αγαπητοί φοιτητές

Για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2019-2020 το μάθημα «Υπολογιστικά Συστήματα Νανοτεχνολογίας» θα εξεταστεί προφορικά με τη χρήση του λογισμικού Google Meet. Θα λάβετε προσκλήσεις στο ακαδημαϊκό σας email.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων. Δεν επιτρέπεται η χρήση headphones και θα πρέπει να απαντάτε στις ερωτήσεις χωρίς καθυστέρηση. Κατά τη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση φοιτητή με τη χρήση της ακαδημαϊκής ή αστυνομικής ταυτότητας.

Ο διδάσκων
Δρ. Βασίλειος Μαρδύρης