Εξέταση εργαστηρίου «Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου»

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου για το μάθημα «Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου» θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 1/6/2017 ως εξής:
Ε1 15:00
Ε2 16:30
Ε3 18:00
ενώ η τελική εξέταση για τους φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8/6/2017 στις 15:00.
Κ.Ράντος