Τελική εξέταση Εργαστηρίου Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Για όσους φοιτητές ανήκουν σε τμήμα του εργαστηρίου Λογικής και Λογικού Προγραμματισμού, η τελική εξέταση θα γίνει την Τετάρτη 7/6/2017, και θα προσέλθουν υποχρεωτικά στις ώρες των αντίστοιχων τμημάτων τους. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα έχει βαρύτητα 60%. Οι φοιτητές επιτρέπεται να έχουν μαζί τους τα φυλλάδια του εργαστηρίου με λυμένες τις ασκήσεις του εργαστηρίου (χωρίς επιπλέον σημειώσεις) και η ύλη καλύπτει όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις (Εργαστήρια Ι-IX).

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τελική εξέταση, θα εξεταστούν την Παρασκευή 9/6/2017, στις 10:00 στο αμφιθέατρο Α1. Η ύλη της εξέτασης θα είναι όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις Ι-IX (τα φυλλάδια υπάρχουν στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, και οι φοιτητές θα μπορούν να τα έχουν μαζί τους, χωρίς όμως άλλες σημειώσεις). Η προσέλευση των φοιτητών που έχουν δηλωθεί για τελική εξέταση θα γίνει σε δύο τμήματα ως εξής:

10:00-11:00 Αγγελούδη έως Κυριακίδης
11:00-12:00 Λαζάκης έως Τσίφτση