Εξέταση εργαστηρίου «Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών»

Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Τρίτη 6/6 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Ε1: 11:00-12:00
Ε2: 12:00-13:00
Ε3: 13:00-14:00
Ε4: 14:00-15:00
H τελική εξέταση για τους φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 9:00.

Διευκρίνίση: Τα Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, αντιστοιχούν στα Δ1 11:00-13:00, Δ2 11:00-13:00, Δ1 15:00-17:00, Δ2 15:00-17:00
Κ.Ράντος