Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

1)Το εργαστήριο ξεκινάει κανονικά στις 16/4 (κι όχι στις 14/4, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα που σας δόθηκε), με την υλοποίηση και την παράδοση της 4ης εργαστηριακής άσκησης.
2) Η αναπλήρωση της 2ης εργαστηριακής άσκησης που χάθηκε (εξαιτίας της χιονόπτωσης του Μαρτίου) για τα τμήματα Ε5 και Ε7, θα γίνει ως:
Ε5 Παρασκευή 20/4 στις 12:00
Ε7 Πέμπτη 19/4 στις 11:30