Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες/Θεωρίες Μάθησης

Οι θεωρίες των μαθημάτων Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Θεωρίες Μάθησης την Δευτέρα 5/3 και την Τρίτη 6/3 αντίστοιχα δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Τα εργαστήρια των μαθημάτων θα γίνουν κανονικά