Βεβαίωση παρακολούθησης on line μαθημάτων από EcoursesAcademy

Βεβαίωση παρακολούθησης on line μαθημάτων από EcoursesAcademy

Στα πλαίσια των follow up δραστηριοτήτων, του startup workshop που είχε γίνει, η εταιρία EcoursesAcademy προσέφερε τον Νοέμβρη του 2017 την δυνατότητα στους σπουδαστές του τμήματος να παρακολουθήσουν δωρεάν για ένα μήνα, οποιαδήποτε από τα on line μαθήματα που παρέχει η εταιρία.

Σας έδινε μάλιστα την δυνατότητα να πάρετε βεβαίωση (για ΕΝΑ μόνο) από αυτά τα μαθήματα που παρακολουθήσατε.

Όσοι λοιπόν έχετε παρακολουθήσει πλήρως, τουλάχιστον ένα από τα on line μαθήματα, στείλτε email στον Δρ. Κώστα Χουρμουζιάδη, kostashour@yahoo.gr, με τα στοιχεία σας και το μάθημα για το οποίο θέλετε βεβαίωση.

Τα στοιχεία σας πρέπει να γραφούν με την κάτωθι σειρά, με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα (εκτός του email):

ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, κινητό τηλ., email, ΤΙΤΛΟΣ (ενός μόνο μαθήματος)

Όταν συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία σας, θα προωθηθούν στην εταιρία EcoursesAcademy, η οποία θα σας στείλει την βεβαίωση.

Δρ. Κώστας Χουρμουζιάδης